Prijavi se na našo mailing listo.

Učbeniki za gimnazije
Poklicne in strokovne šole
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test

Učbeniki -> Poklicne in strokovne šole -> 4. letnik
 

Cene so oblikovane za dobro ohranjen učbenik oziroma dz. Leto potrditve pomeni letnico, ko je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil učbenik oz. dz kot veljaven in ne pomeni letnico izdaje.
RAZVRSTI PO

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, Pripr. na maturo, učbenik
 • Avtor: S. Popit et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKZ
 • Predmet: GEOGRAFIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2003
  €13,00 Cena: 
GOVORICA JEZIKA 4, delovni zvezek
 • Avtor: K. Zajc-Berzelak et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €10,00 Cena: 
GOVORICA JEZIKA 4, učbenik
 • Avtor: K. Zajc-Berzelak, K. Ahačič
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2010
  €12,00 Cena: 
KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, delovni zvezek za kemijo
 • Avtor: A. Smrdu
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: Jutro založništvo, d.o.o.
 • Predmet: KEMIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2011
  €14,00 Cena: 
MATEMATIKA 4-uč. za 4. letnik gim. in tehniških šol
 • Avtor: I. Štalec et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2013
  €12,00 Cena: 
Matematika na poklicni maturi
 • Avtor: R. Brilej
 • Gradivo za: 4. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €12,00 Cena: 
Matematika na poklicni maturi 2
 • Avtor: R. Brilej
 • Gradivo za: 4. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €12,00 Cena: 
MATEMATIKA V GIMNAZIJI, Priprava na maturo – osnovna raven
 • Avtor: D. Kavka
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €9,00 Cena: 
MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI - zbirka nalog srednješolske matematike
 • Avtor: D. Kavka
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 1997
  €11,00 Cena: 
MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO
 • Avtor: D. Kavka
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2003
  €12,00 Cena: 
<    >
Vaš nakup vaše znanje Petra Juhart S.P. © 2019 
- Splošni pogoji