Prijavi se na našo mailing listo.

Učbeniki za gimnazije
Poklicne in strokovne šole
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test

Učbeniki -> Gimnazije -> 1. letnik
 

Cene so oblikovane za dobro ohranjen učbenik oziroma dz. Leto potrditve pomeni letnico, ko je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil učbenik oz. dz kot veljaven in ne pomeni letnico izdaje.
RAZVRSTI PO

KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, delovni zvezek za kemijo
 • Avtor: A. Smrdu
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: Jutro založništvo, d.o.o.
 • Predmet: KEMIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2008
  €10,00 Cena: 
KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE
 • Avtor: M. Dermastia, R. Komel, T. Turk
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij
 • Založba: ROKUS KLETT
 • Predmet: BIOLOGIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2011
  €18,00 Cena: 
LABORATORJSKO DELO, zbirka vaj
 • Avtor: S. Pevec
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: BIOLOGIJA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €3,00 Cena: 
LAGUNE 1, delovni zvezek
 • Avtor: H. Aufderstrasse et al.
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKT
 • Predmet: NEMŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2008
  €14,00 Cena: 
LAGUNE 1, učbenik
 • Avtor: H. Aufderstrasse et al.
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKT
 • Predmet: NEMŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2008
  €14,00 Cena: 
LIKOVNA TEORIJA, učbenik za likovno teorijo v 1. - 4. letniku umetniške gimnazije-likovna smer
 • Avtor: N. Šuštaršič et al.
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij
 • Založba: DEBORA
 • Predmet: LIKOVNA TEORIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2005
  €23,00 Cena: 
LINEA
 • Avtor: D. Kavka et al.
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij
 • Založba:
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2001
  €11,00 Cena: 
LINEA NOVA
 • Avtor: G. Pavlič et al.
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij
 • Založba:
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2011
  €15,00 Cena: 
MATEMATIKA 1-Realna števila, linearna funkcija, uč.
 • Avtor: P. Legiša
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij
 • Založba:
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2001
  €10,00 Cena: 
MATEMATIKA 1-uč. za 1. letnik gim. in tehniških šol
 • Avtor: I. Štalec, M. Štalec, M. Strnad
 • Gradivo za: 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: 2005
  €12,00 Cena: 
<  10   >
Vaš nakup vaše znanje Petra Juhart S.P. © 2019 
- Splošni pogoji